Samenvatting

Het belangrijkste doel van het projekt is de keuze van het personeel in de gezondheidssector in Duitsland te verbeteren. Hierbij staat de keuze van het verplegend personeel centraal. Na een omvangrijke zijn-analyse over de huidig gebruikte methodes in scholen en ziekenhuizen, worden in een tweede fase de impliziete en expliciete criteria blootgelegd die het personeel hanteert om verpleegkundigen an te werven. Bovendien wordt de geschiktheid van het verplegend personeel duidelijk door de kritische situaties waarin zij en hun assistenten zich bevonden hebben. In de derde fase, moeten de vaardigheden in een vernieuwd sollicitatiegesprek tot uiting komen. Een belangrijke vraag is hierbij: Is het nodig dat verpleegkundigen in verschillenden afdelingen (kinderen, bejaarden, zieken) bijzondere vaardigheden hebben?

De criteria kunnen ook in advertenties of beoordelingsschema´s binnen het bedrijf gebruikt worden. In de laatste fase wordt het nieuwe sollicitatiegesprek geëvalueerd op basis van voorspelde exaktheid, sociale validiteit, praktijkgerichtheid en economisch voordeel.